Estreamos corporativo en Manels Percusión. Con el pretendemos conseguir que o cliente vexa o traballo que hai detrás de cada instrumento, dende que se consegue a materia prima, pasando pola elaboración ata a entrega ao cliente.